Tag: Aydın ili iş arayanlar

Aydın İli Çalışma ve İş Bulma Kurumu (İşkur) Müdürlüğü

Aydın ili Çalışma ve İş Bulma Kurumu İl Müdürlüğü ( İşkur) Telefonu Adresi Resmi web
Sitesi

İşkur (Türkiye İş Kurumu) resmi internet sitesinde, Aydın ili Çalışma ve İş Bulma Kurumu İl Müdürlüğü ( İşkur) ile ilgili iş arayanlar,iş verenler,açık iş ilanları,açılan ve açılacak iş eğitim kurslarını ilgili duyuruları öğrenebilirsiniz

http://www.iskur.gov.tr/default.aspx adresinde Çalışma ve İş Bulma Kurumu İl Müdürlüğü ( İşkur) ile ilgili Aydın ili Çalışma ve İş Bulma Kurumu İl Müdürlüğü ( İşkur) telefon numarası, email adresi,irtibat bilgileri,adres bilgileri bulunuyor. İŞKURla ile ilgili tüm duyuru ve haberlere http://www.iskur.gov.tr/default.aspx adresinden erişebilirsiniz.

Aydın İli Çalışma ve İş Bulma Kurumu İl Müdürlüğü ( İşkur) Resmi web sitesine gitmek için
tıklayın.

Çalışma ve İş Bulma Kurumu İl Müdürlüğü ( İşkur) Nedir? Ne işe Yarar?

Çalışma ve İş Bulma Kurumu ( İşkur),iş arayanlar için,iş verenler için,meslek edindirme kursları ile hem iş verene hemde iş arayana harita olmuştur.Bunun yanında İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Türkiye İş Kurumu yeni yasa ile;

Kurum, görev alanı genişletilerek klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra, aktif ve pasif işgücü politikalarını uygulayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur.
Katılımcı ve sosyal diyaloğa açık bir örgütlenme modeli benimsenerek; Türkiye’nin istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak üzere, Sosyal tarafların çoğunlukta olduğu, kamu ve üniversite temsilcilerinin de yer aldığı bir Genel Kurul oluşturulmuştur.
Kurumun, en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluk taşıyan organı olarak, işçi, işveren ve esnaf ve sanatkarlar temsilcilerinin de içinde bulunduğu Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.
İllerde, bölgesel kalkınmada yerel inisiyatifi geliştirmek ve yerel istihdam politikalarını belirlemek üzere İl İstihdam Kurulları oluşturulmuştur.
Yurtiçi ve yurtdışı iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunmak üzere, Özel İstihdam Bürolarının kurulmasına izin verilerek, Kurumun bu alandaki tekel yetkisi kaldırılmıştır.
İllerde etkin hizmet verebilmek amacıyla, Bölge Müdürlükleri kaldırılarak İl Müdürlükleri oluşturulmuştur.
Kurumun görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, nitelikli personel istihdamını sağlamak üzere kariyer meslek olarak İstihdam ve Meslek Uzmanlığı ihdas edilmiştir.